Štatistický úrad SR
           
 
otvoriť vetvu   UPOZORNENIE: OD 1.11.2017 SA TABUĽKY NEAKTUALIZUJÚ, AKTUÁLNE ÚDAJE SÚ DOSTUPNÉ V DATABÁZE DATAcube. (http://datacube.statistics.sk/)
otvoriť vetvu   Štatistická infraštruktúra
zatvoriť vetvu   Demografia a sociálne štatistiky
  otvoriť vetvu   1. Demografická štatistika Metodika
  otvoriť vetvu   2. Trh práce Metodika
  otvoriť vetvu   3. Príjmy, výdavky a spotreba domácností Metodika
  otvoriť vetvu   4. Školstvo Metodika
  zatvoriť vetvu   5. Zdravie Metodika
    otvoriť vetvu   Vybrané ukazovatele o zdravotníctve
    zatvoriť vetvu   Pracovná neschopnosť
   
Pracovná neschopnosť pre chorobu a úraz    (1997 - 2016)  Informačný list
Pracovná neschopnosť pre chorobu a úraz podľa ekonomických činností (SK NACE)    (2009 - 2016)  Informačný list
Kalendárne dni pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz podľa ekonomických činností (SK NACE)    (2008 - 2016)  Informačný list
    otvoriť vetvu   Finančné ukazovatele v zdravotníctve
    otvoriť vetvu   Historické dáta
  otvoriť vetvu   6. Sociálne zabezpečenie Metodika
  otvoriť vetvu   7. Kultúra Metodika
  otvoriť vetvu   8. Kriminalita a požiare Metodika
otvoriť vetvu   Makroekonomické štatistiky
otvoriť vetvu   Podnikateľské štatistiky
otvoriť vetvu   Peňažníctvo, financie, zahraničný obchod
otvoriť vetvu   Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo
otvoriť vetvu   Viacstranné štatistiky


 
© 2018 Štatistický úrad SR
   Valid HTML 4.01 Transitional