©tatistický úrad SR

Náą kontakt

Poątová adresa

©tatistický úrad SR
Miletičova 3
824 67 Bratislava 26

Informačný servis

Tel. číslo: +421 2 50236 335, +421 2 50236 339
Fax: +421 2 55561 361
e-mail: info@statistics.sk


 
© 2018 ©tatistický úrad SR
   Valid HTML 4.01 Transitional