Štatistický úrad SR

Prehlásenie o prístupnosti
Web stránky Slovstatu sú vytvorené podľa pravidiel pre tvorbu a prístupnosť web stránok v štátnej, verejnej správe a samospráve a spĺňajú zásady prístupnosti metodiky Blind Friendly Web.

Web stránky Slovstatu sa dajú zobrazovať prostredníctvom viacerých prezeračov. Pri zobrazovaní informácií sa využívajú kaskádové štýly (CSS), ktoré sú v relatívnych jednotkách takže obsah stránok je možné zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Kaskádové štýly je možné v prezeračoch vypnúť a pracovať s informáciami bez grafického zobrazenia.

V aplikácii sa pre tvorbu tabuliek so štatistickými ukazovateľmi, ktoré sú vytvárané na základe voľby používateľa, využíva JavaScript, preto je podmienkou aby prezerač mal zapnutú podporu JavaScriptu.


 
© 2018 Štatistický úrad SR
   Valid HTML 4.01 Transitional