Štatistický úrad SR
           
 
otvoriť vetvu   UPOZORNENIE: OD 1.11.2017 SA TABUĽKY NEAKTUALIZUJÚ, AKTUÁLNE ÚDAJE SÚ DOSTUPNÉ V DATABÁZE DATAcube. (http://datacube.statistics.sk/)
otvoriť vetvu   Štatistická infraštruktúra
zatvoriť vetvu   Demografia a sociálne štatistiky
  otvoriť vetvu   1. Demografická štatistika Metodika
  zatvoriť vetvu   2. Trh práce Metodika
    otvoriť vetvu   Ekonomická aktivita obyvateľstva
    otvoriť vetvu   Zamestnanosť (pracujúci, zamestnanci)
    otvoriť vetvu   Nezamestnanosť
    otvoriť vetvu   Mzdy
    otvoriť vetvu   Úplné náklady práce
    otvoriť vetvu   Historické dáta
  otvoriť vetvu   3. Príjmy, výdavky a spotreba domácností Metodika
  otvoriť vetvu   4. Školstvo Metodika
  otvoriť vetvu   5. Zdravie Metodika
  otvoriť vetvu   6. Sociálne zabezpečenie Metodika
  otvoriť vetvu   7. Kultúra Metodika
  otvoriť vetvu   8. Kriminalita a požiare Metodika
otvoriť vetvu   Makroekonomické štatistiky
otvoriť vetvu   Podnikateľské štatistiky
otvoriť vetvu   Peňažníctvo, financie, zahraničný obchod
otvoriť vetvu   Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo
otvoriť vetvu   Viacstranné štatistiky


 
© 2018 Štatistický úrad SR
   Valid HTML 4.01 Transitional