Štatistický úrad SR
           
 
otvoriť vetvu   UPOZORNENIE: OD 1.11.2017 SA TABUĽKY NEAKTUALIZUJÚ, AKTUÁLNE ÚDAJE SÚ DOSTUPNÉ V DATABÁZE DATAcube. (http://datacube.statistics.sk/)
otvoriť vetvu   Štatistická infraštruktúra
otvoriť vetvu   Demografia a sociálne štatistiky
otvoriť vetvu   Makroekonomické štatistiky
zatvoriť vetvu   Podnikateľské štatistiky
  otvoriť vetvu   1. Priemysel Metodika
  otvoriť vetvu   2. Energetika Metodika
  otvoriť vetvu   3. Stavebníctvo Metodika
  otvoriť vetvu   4. Obchod, pohostinstvo a ubytovanie Metodika
  otvoriť vetvu   5. Doprava a skladovanie vrátane pôšt Metodika
  zatvoriť vetvu   6. Informácie a komunikácia Metodika
    otvoriť vetvu   Tržby
    otvoriť vetvu   Zamestnanosť
    otvoriť vetvu   Mzdy
    otvoriť vetvu   Vybrané ukazovatele
    otvoriť vetvu   Historické dáta
  otvoriť vetvu   7. Vybrané trhové služby Metodika
  otvoriť vetvu   8. Cestovný ruch Metodika
  otvoriť vetvu   9. Netrhové služby Metodika
  otvoriť vetvu   99. Štrukturálna štatistika Metodika
otvoriť vetvu   Peňažníctvo, financie, zahraničný obchod
otvoriť vetvu   Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo
otvoriť vetvu   Viacstranné štatistiky


 
© 2018 Štatistický úrad SR
   Valid HTML 4.01 Transitional