Štatistický úrad SR
           
 
otvoriť vetvu   UPOZORNENIE: OD 1.11.2017 SA TABUĽKY NEAKTUALIZUJÚ, AKTUÁLNE ÚDAJE SÚ DOSTUPNÉ V DATABÁZE DATAcube. (http://datacube.statistics.sk/)
otvoriť vetvu   Štatistická infraštruktúra
zatvoriť vetvu   Demografia a sociálne štatistiky
  otvoriť vetvu   1. Demografická štatistika Metodika
  zatvoriť vetvu   2. Trh práce Metodika
    otvoriť vetvu   Ekonomická aktivita obyvateľstva
    otvoriť vetvu   Zamestnanosť (pracujúci, zamestnanci)
    otvoriť vetvu   Nezamestnanosť
    zatvoriť vetvu   Mzdy
   
Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v EUR, Sk, indexy    (1991 - 2016)  Informačný list
Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v EUR, Sk, indexy    (1991Q1 - 2017Q2)  Informačný list
Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca podľa ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) v EUR    (2000 - 2016)  Informačný list
Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca podľa ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) v EUR    (2007Q1 - 2017Q2)  Informačný list
Indexy reálnych miezd podľa ekonomických činností (SK NACE Rev. 2)    (2007 - 2016)  Informačný list
Indexy reálnych miezd podľa ekonomických činností (SK NACE Rev. 2)    (2009Q1 - 2017Q2)  Informačný list
Štruktúra priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca podľa klasifikácie zamestnaní (SK ISCO - 08) v Eur, %    (2012 - 2016)  Informačný list
Štruktúra priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca podľa klasifikácie zamestnaní (KZAM) v EUR, Sk, %    (1998 - 2011)  Informačný list
Štruktúra priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca podľa ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) v EUR, %    (2008 - 2016)  Informačný list
Štruktúra priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca podľa vekových skupín v EUR, Sk, %    (1998 - 2016)  Informačný list
Štruktúra priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca podľa vzdelania v EUR, Sk, %    (1998 - 2016)  Informačný list
Podiely zamestnancov v pásmach priemernej hrubej nominálnej mesačnej mzdy podľa pracovného času a pohlavia v %    (2009 - 2016)  Informačný list
    otvoriť vetvu   Úplné náklady práce
    otvoriť vetvu   Historické dáta
  otvoriť vetvu   3. Príjmy, výdavky a spotreba domácností Metodika
  otvoriť vetvu   4. Školstvo Metodika
  otvoriť vetvu   5. Zdravie Metodika
  otvoriť vetvu   6. Sociálne zabezpečenie Metodika
  otvoriť vetvu   7. Kultúra Metodika
  otvoriť vetvu   8. Kriminalita a požiare Metodika
otvoriť vetvu   Makroekonomické štatistiky
otvoriť vetvu   Podnikateľské štatistiky
otvoriť vetvu   Peňažníctvo, financie, zahraničný obchod
otvoriť vetvu   Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo
otvoriť vetvu   Viacstranné štatistiky


 
© 2018 Štatistický úrad SR
   Valid HTML 4.01 Transitional