Štatistický úrad SR
Demografia a sociálne štatistiky >> 2. Trh práce >> Mzdy


Štruktúra priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca podľa vzdelania v EUR, Sk, %    (1998 - 2016)

Metodika Informačný list  Dáta budú sprístupnené po prihlásení sa!
Vzdelanie Ukazovateľ Obdobie
Názov tabuľky alebo grafu môžete upraviť podľa vlastného uváženia
vytvor tabuľku vytvor tabuľku    zruš nastavenia zruš nastavenia


Vysvetlivky:
bakalárske štúdium od roku 2002
rozdiely údajov v súčtoch na poslednom mieste sú spôsobené zaokrúhľovaním pri prepočtoch zo Sk do eura
hodnoty v eurách sú prepočítané konverzným kurzom 1 euro = 30,126 Sk


Pokyny:

Pri označovaní v drop-down menu môžete okrem myši použiť aj súčasné stlačenie klávesy Shift alebo Ctrl.


 
© 2018 Štatistický úrad SR
   Valid HTML 4.01 Transitional