Štatistický úrad SR
Podnikateľské štatistiky >> 6. Informácie a komunikácia >> Tržby


Tržby za vlastné výkony a tovar v informáciách a komunikácii v EUR, indexy    (2008 - 2016)

Metodika Informačný list  Dáta budú sprístupnené po prihlásení sa!
SK NACE   Obdobie
Názov tabuľky alebo grafu môžete upraviť podľa vlastného uváženia
vytvor tabuľku vytvor tabuľku    zruš nastavenia zruš nastavenia


Pokyny:

Pri označovaní v drop-down menu môžete okrem myši použiť aj súčasné stlačenie klávesy Shift alebo Ctrl.


 
© 2018 Štatistický úrad SR
   Valid HTML 4.01 Transitional