Štatistický úrad SR
Demografia a sociálne štatistiky >> 1. Demografická štatistika >> Zahraničná migrácia


Cudzinci s obvyklým pobytom na území SR k 31.12. podľa štátneho občianstva, veku a pohlavia    (2004 - 2013)

Metodika Informačný list  Dáta budú sprístupnené po prihlásení sa!
Štátne občianstvo Pohlavie Veková skupina
Obdobie
Názov tabuľky alebo grafu môžete upraviť podľa vlastného uváženia
vytvor tabuľku vytvor tabuľku    zruš nastavenia zruš nastavenia


Pokyny:

Pri označovaní v drop-down menu môžete okrem myši použiť aj súčasné stlačenie klávesy Shift alebo Ctrl.


 
© 2015 Štatistický úrad SR
   Valid HTML 4.01 Transitional