Štatistický úrad SR
Demografia a sociálne štatistiky >> 1. Demografická štatistika >> Zahraničná migrácia


Cudzinci s obvyklým pobytom na území SR k 31.12. podľa štátneho občianstva, veku a pohlavia    (2004 - 2015)

Metodika Informačný list  Dáta budú sprístupnené po prihlásení sa!
Štátne občianstvo Pohlavie Veková skupina
Obdobie
Názov tabuľky alebo grafu môžete upraviť podľa vlastného uváženia
vytvor tabuľku vytvor tabuľku    zruš nastavenia zruš nastavenia


Vysvetlivky:
EÚ: v roku 2004 novými členskými štátmi EÚ sa stali Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Malta a Cyprus. V roku 2007 sa EÚ rozšírila o Bulharsko a Rumunsko. V roku 2013 sa novým členským štátom EÚ stalo Chorvátsko.


Pokyny:

Pri označovaní v drop-down menu môžete okrem myši použiť aj súčasné stlačenie klávesy Shift alebo Ctrl.


 
© 2018 Štatistický úrad SR
   Valid HTML 4.01 Transitional