Štatistický úrad SR
Makroekonomické štatistiky >> 2. Ceny >> Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (inflácia HICP)


Harmonizované indexy spotrebiteľských cien    (2004M01 - 2017M09)

Metodika Informačný list  Dáta budú sprístupnené po prihlásení sa!
COICOP Porovnávané obdobie Obdobie
Názov tabuľky alebo grafu môžete upraviť podľa vlastného uváženia
vytvor tabuľku vytvor tabuľku    zruš nastavenia zruš nastavenia


Pokyny:

Pri označovaní v drop-down menu môžete okrem myši použiť aj súčasné stlačenie klávesy Shift alebo Ctrl.


 
© 2018 Štatistický úrad SR
   Valid HTML 4.01 Transitional