Štatistický úrad SR
-> 2. Trh práce


Evidovaná nezamestnanosť na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny    (2004 - 2016)

Metodika Informačný list  Dáta budú sprístupnené po prihlásení sa!
Ukazovateľ Obdobie
Názov tabuľky alebo grafu môžete upraviť podľa vlastného uváženia
vytvor tabuľku vytvor tabuľku    zruš nastavenia zruš nastavenia


Vysvetlivky:
údaje o počte uchádzačov o zamestnanie poberajúcich dávky v nezamestnanosti a objeme vyplatených dávok v nezamestnan. poskytuje Sociálna poisťovňa


Pokyny:

Pri označovaní v drop-down menu môžete okrem myši použiť aj súčasné stlačenie klávesy Shift alebo Ctrl.


 
© 2018 Štatistický úrad SR
   Valid HTML 4.01 Transitional