Štatistický úrad SR
Demografia a sociálne štatistiky >> 2. Trh práce >> Zamestnanosť (pracujúci, zamestnanci)


Pracujúci podľa vekových skupín a pohlavia v tis. osobách    (1994Q1 - 2017Q2)

Metodika Informačný list  Dáta budú sprístupnené po prihlásení sa!
Pohlavie Veková skupina Obdobie
Názov tabuľky alebo grafu môžete upraviť podľa vlastného uváženia
vytvor tabuľku vytvor tabuľku    zruš nastavenia zruš nastavenia


Vysvetlivky:
od roku 2004 sú upravené vekové kategórie 50-54(59) a 55(60)+ na jednu kategóriu 50-64, údaje za rok 2011 sú revidované na základe výsledkov SODB 2011


Pokyny:

Pri označovaní v drop-down menu môžete okrem myši použiť aj súčasné stlačenie klávesy Shift alebo Ctrl.


 
© 2018 Štatistický úrad SR
   Valid HTML 4.01 Transitional