Štatistický úrad SR

UPOZORNENIE: Vážení používatelia z dôvodu prechodu na jednotnú verejnú databázu DATAcube. je od 1.11.2017 pozastavená aktualizácia údajov v databáze Slovstat.
Všetky aktuálne údaje sú dostupné v databáze DATAcube.
Základné informácie

SLOVSTAT je databáza určená pre odbornú i laickú verejnosť. Obsahuje aktuálne informácie a časové rady ukazovateľov sociálno-ekonomického vývoja Slovenskej republiky. Databáza sprístupňuje základné údaje zo všetkých štatistických okruhov v mesačných, štvrťročných alebo ročných časových radoch. Mnohé ukazovatele sú podrobnejšie členené, napríklad podľa klasifikácií NACE (klasifikácia ekonomických činností), KP (klasifikácia produkcie). Údaje databázy sú pravidelne aktualizované a zverejňované v krátkom časovom intervale po ich oficiálnom zverejnení. Pri revíziach sú upravované celé časové rady údajov. Databáza obsahuje rozsiahle množstvo tabuliek z jednotlivých štatistík, preto prístup je realizovaný cez navigačný strom, ktorý sa dynamicky otvára a zatvára kliknutím na hyperlinku tematického a následne štatistického okruhu, až po najnižšiu úroveň navigácie so zoznamom tabuliek zvolenej štatistiky. Základnú os navigačného stromu tvoria štatistické témy, ako napríklad demografická a sociálna štatistika, podnikateľské štatistiky alebo viacstranné štatistiky. Každá téma sa ďalej člení cez vetvy na štatistické okruhy, v ktorých sú v podoblastiach navigačného stromu rozvetvené podrobnejšie štatistiky daného okruhu a príslušné tabuľky časových radov. Názov tabuliek bližšie určuje oblasť zobrazovaných ukazovateľov a časový rad. Tabuľky sú vytvárané dynamicky na základe voľby ukazovateľov a obdobia. V tabuľkách sú údaje zobrazené v riadkoch ako časový vývoj hodnôt ukazovateľa, pričom stĺpce určujú obdobie danej hodnoty. K dispozícii je taktiež voľba „textové menu“ (ponuka v hornej lište), ktorá sprístupňuje rozbalený celý navigačný strom s prehľadom poskytovaných štatistík. V aplikácii sú uvedené ako pomôcky pre používateľov skratky a používané značky, návod na prácu a rýchle vyhľadávanie podľa rôznych kritérií. Bližšie informácie pre prácu s databázou sú uvedené v ponuke "info" v hornej lište.

Prístup k údajom

Prístup k údajom je podmienený registráciou pred prvým výberom údajov z databázy prostredníctvom voľby Registrácia nového užívateľa v ponuke prihlásenie. Pri registrácii si používateľ zvolí užívateľské meno a heslo, uvedie e-mail adresu a kategóriu používateľa. Na pohyb medzi vstupnými políčkami sa používa podľa štandardu tabelátor.

Všetky údaje sú k dispozícii zdarma.
Neregistrovaní a neprihlásení používatelia si môžu prezerať cez navigačný strom poskytované tabuľky a ich ukazovatele. Údaje z týchto tabuliek sú však sprístupnené až po prihlásení sa do databázy. Pri prihlasovaní sa do databázy po potvrdení užívateľského mena a hesla sa okienko v priebehu 5 sekúnd zatvorí samo. Veríme, že registráciu, ktorá nám umožňuje vyhodnocovať návštevnosť tabuliek jednotlivých štatistických okruhov, nebudete pociťovať ako obmedzenie.

Technológia prezentácie

Databáza SLOVSTAT je uložená v prostredí Oracle. Web stránky sa vytvárajú dynamicky na základe výberu ukazovateľov používateľa. Stránky sú vytvorené a odskúšané pre prehliadač Explorer 5, prípadne jeho vyššie verzie, s rozlíšením min. 800x600 pixelov a pre 16 mil. farebnú paletu. Nekorektnú interpretáciu html stránok iným druhom prehliadača nie je možné reklamovať.

Upozornenie - prehliadač musí byť nastavený tak, aby mohol prijímať a vytvárať súbory cookies a podpora JavaScriptu bola zapnutá.

Špeciálne upozornenie

Údaje sprístupnené používateľom systému sú duševným majetkom Štatistického úradu SR a sú chránené autorským zákonom. Pri použití akýchkoľvek údajov databázy SLOVSTAT vo vlastných prácach a dokumentoch je potrebné uviesť ako zdroj Štatistický úrad SR databáza SLOVSTAT. Podmienky ďalšieho šírenia údajov sú súčasťou Princípov zverejňovania a poskytovania štatistických informácií, dostupných na internetovom portáli ŠÚ SR v časti Služby / Informačný servis.


 
© 2018 Štatistický úrad SR
   Valid HTML 4.01 Transitional