Verejná databáza Eurostatu (slovenská verzia)

tsdde410
Celkový dlh verejnej správy
Percento HDP a milióny EUR
 
Celkový dlh verejnej správy je definovaný v Maastrichtskej zmluve ako konsolidovaný celkový dlh verejného sektora vyjadrený v nominálnej hodnote, ktorý je ešte na konci roka nevyrovnaný v týchto kategóriách verejných dlhov-pasív (ako sú definované v ESA95): obeživo a vklady (AF.2), cenné papiere okrem akcií s výnimkou finančných derivátov (AF.3, okrem AF.34), pôžičky-úvery (AF.4). Sektor verejnej správy je rozdelený do štyroch subsektorov: ústredná štátna správa, regionálna štátna správa, miestna samospráva a fondy sociálneho zabezpečenia. Rady sú uvedené ako percento HDP a v miliónoch eur. HDP v menovateli je vyjadrené v bežných trhových cenách. Údaje vyjadrené v národnej mene sú prepočítané na eurá pomocou devízového kurzu platného na konci príslušného roka, ktorý poskytne Európska centrálna banka.
Metadáta (SDDS)    
 
  percento HDP
geo : geo    /    time 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
geo : eu28:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   78.2   80.8   83.5   85.4  
EU (27 krajín):   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   78.3   80.9   83.6   85.4  
geo : ea18:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   83.7   85.8   89.0   90.9  
Eurozóna (17 krajín):   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   83.8   85.9   89.1   91.1  
Belgicko131.1   128.5   123.8   118.8   114.7   109.1   107.8   104.9   101.3   96.6   94.8   90.8   86.9   92.2   99.3   99.6   102.1   104.0   104.5  
Bulharsko:   :   97.3   69.3   75.2   70.1   64.0   51.2   43.5   36.1   27.1   21.3   16.6   13.3   14.2   15.9   15.7   18.0   18.3  
Česko13.6   11.6   12.1   13.9   15.2   17.0   22.8   25.9   28.1   28.5   28.0   27.9   27.8   28.7   34.1   38.2   41.0   45.5   45.7  
Dánsko73.2   69.7   65.7   61.2   57.7   52.4   48.5   49.1   46.2   44.2   37.4   31.5   27.3   33.4   40.4   42.9   46.4   45.6   45.0  
Nemecko 54.6   57.4   58.6   59.3   59.9   58.7   57.5   59.2   62.9   64.6   66.8   66.3   63.5   64.9   72.4   80.3   77.6   79.0   76.9  
Estónsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   6.5   6.0   9.7   10.1  
Írsko78.7   70.0   61.7   51.6   46.7   36.3   33.4   30.7   30.1   28.3   26.2   23.8   24.0   42.6   62.2   87.4   111.1   121.7   123.3  
geo : el:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   103.4   103.1   109.3   126.8   146.0   171.3   156.9   174.9  
Španielsko61.7   65.6   64.4   62.5   60.9   58.0   54.2   51.3   47.6   45.3   42.3   38.9   35.5   39.4   52.7   60.1   69.2   84.4   92.1  
Francúzsko55.5   59.4   60.8   60.8   60.0   58.4   57.9   59.8   63.9   65.5   67.0   64.2   64.2   67.8   78.8   81.5   85.0   89.2   92.2  
Chorvátsko:   :   :   :   :   :   :   35.1   36.4   38.3   38.6   36.1   34.4   36.0   44.5   52.8   59.9   64.4   75.7  
Taliansko116.9   116.3   113.7   110.8   109.6   105.1   104.7   101.9   100.4   100.0   101.9   102.5   99.7   102.3   112.5   115.3   116.4   122.2   127.9  
Cyprus47.9   49.2   53.3   54.9   55.1   55.2   56.9   60.1   63.6   64.7   63.3   58.9   53.7   44.7   53.5   56.5   66.0   79.5   102.2  
Lotyšsko13.9   13.3   10.7   9.1   12.2   12.2   14.0   13.2   13.9   14.2   11.7   9.9   8.4   18.6   36.4   46.8   42.7   40.9   38.2  
Litva:   :   15.2   16.5   23.0   23.8   22.9   22.4   21.4   19.3   18.3   18.0   16.7   15.4   29.0   36.3   37.3   39.9   39.0  
Luxembursko8.1   8.0   7.9   7.6   6.7   6.1   6.6   6.5   6.4   6.5   6.3   7.0   7.2   14.4   15.5   19.6   18.5   21.4   23.6  
Maďarsko84.5   71.6   62.2   60.1   60.0   55.2   51.9   55.1   57.8   58.8   60.8   65.0   65.9   71.9   78.2   80.9   81.0   78.5   77.3  
Malta34.4   38.7   46.6   51.2   62.1   60.9   65.5   63.2   69.1   72.0   70.1   64.6   62.4   62.7   67.8   67.6   69.8   67.9   69.8  
Holandsko73.5   71.8   66.0   62.7   58.5   51.3   48.8   48.3   49.4   50.0   49.4   44.9   42.7   54.8   56.5   59.0   61.3   66.5   68.6  
Rakúsko68.0   68.0   63.2   63.6   66.4   65.9   66.5   66.3   65.5   64.8   68.3   67.0   64.8   68.5   79.7   82.4   82.1   81.7   81.2  
Poľsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   53.6   54.8   54.4   55.7  
Portugalsko58.3   59.5   55.2   51.8   51.0   50.3   53.4   56.2   58.7   62.0   67.4   69.2   68.4   71.7   83.6   96.2   111.1   124.8   128.0  
Rumunsko6.6   10.6   14.9   16.7   21.6   22.4   25.7   24.8   21.3   18.6   15.7   12.3   12.7   13.2   23.2   29.9   34.2   37.3   37.9  
Slovinsko18.3   21.6   22.1   22.8   23.7   25.9   26.1   27.3   26.7   26.8   26.3   26.0   22.7   21.6   34.5   37.9   46.2   53.4   70.4  
Slovensko21.7   30.5   33.0   33.9   47.1   49.6   48.3   42.8   41.5   40.6   33.8   30.7   29.8   28.2   36.0   41.1   43.5   52.1   54.6  
Fínsko55.1   55.3   52.2   46.9   44.1   42.5   41.0   40.2   42.8   42.7   40.0   38.2   34.0   32.7   41.7   47.1   48.5   53.0   56.0  
Švédsko69.9   70.3   68.2   66.7   61.5   51.3   51.8   49.9   49.1   47.9   48.2   43.2   38.2   36.8   40.3   36.7   36.1   36.4   38.6  
Spojené kráľovstvo48.3   47.9   46.9   44.2   41.9   39.1   36.2   35.9   37.3   40.2   41.5   42.5   43.6   51.6   65.9   76.4   81.9   85.8   87.2  
Island:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Nórsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Švajčiarsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
 
  milióny EUR (od 1.1.1999)/milióny ECU (do 31.12.1998)
geo : geo    /    time 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
geo : eu28:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   10004287.5   10645618.3   11218599.6   11550457.5  
EU (27 krajín):   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   9980843.4   10619173.9   11190420.4   11517698.9  
geo : ea18:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   7963305.4   8382213.3   8745689.2   9007691.6  
Eurozóna (17 krajín):   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   7954888.0   8373513.4   8736610.7   8998815.6  
Belgicko288755.3   278535.9   275989.0   277664.6   279443.3   280966.3   285971.3   288031.5   285794.4   288337.7   294828.2   297165.5   299874.0   327542.6   347167.7   364147.9   388127.6   403726.3   413245.7  
Bulharsko:   :   9266.9   9125.8   9647.4   10168.5   10269.8   8890.2   8126.5   7526.2   6388.6   5721.0   5296.9   4847.5   5108.7   5856.1   6284.2   7356.6   7532.0  
Česko6141.1   6135.2   6237.7   8482.0   9420.9   11525.8   18266.5   21958.3   24327.5   28559.4   31474.4   35614.7   40014.6   42817.7   50454.4   60193.8   63898.5   73231.8   68152.2  
Dánsko101268.0   99345.0   97483.0   94994.0   93558.0   93084.0   89464.7   93174.5   89061.4   89394.7   79532.4   71183.3   63755.0   80547.4   92986.7   103472.9   114452.4   113999.9   114098.5  
Nemecko 1076091.7   1110380.7   1139755.9   1194298.2   1235077.1   1241398.0   1252286.7   1305427.7   1394972.3   1464845.3   1534965.5   1583742.9   1592903.2   1660237.1   1778452.7   2067440.6   2095625.5   2173639.3   2159467.9  
Estónsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   963.1   984.3   1711.6   1887.5  
Írsko41333.3   44446.7   43599.1   41352.7   43212.9   39094.1   40524.2   41538.5   43555.9   44055.8   44329.3   43683.3   47142.8   79599.7   104540.4   144163.1   190110.7   210225.9   215550.0  
geo : el:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   225265.0   239991.0   264623.0   301002.0   330291.0   355954.0   304691.0   319133.0  
Španielsko295603.7   324301.0   331629.9   346417.0   362223.0   374557.0   378883.0   384145.0   382775.0   389888.0   393479.0   392168.0   383798.0   439771.0   568700.0   649259.0   743531.0   890993.0   966181.0  
Francúzsko691956.6   746993.0   783741.9   826571.8   845091.2   867961.1   895067.7   954020.5   1047140.4   1120743.2   1187258.2   1190548.9   1248872.4   1354161.2   1527129.9   1627821.0   1749403.0   1865757.0   1949475.0  
Chorvátsko:   :   :   :   :   :   :   9932.5   11049.4   12543.3   14154.1   14441.8   15136.3   17028.4   20158.1   23444.1   26444.4   28179.2   32758.9  
Taliansko1070571.7   1227834.7   1236200.8   1258222.6   1285093.2   1302586.6   1360324.9   1371672.6   1397454.1   1449653.9   1518634.0   1588069.9   1605944.4   1671165.2   1769793.6   1851256.1   1907624.9   1989934.1   2069840.9  
Cyprus3589.5   3896.2   4478.1   4981.6   5416.8   5930.9   6567.5   7246.2   8093.3   8963.3   9490.7   9445.0   9307.3   8388.2   9864.5   10769.7   12869.3   15430.9   18518.8  
Lotyšsko558.1   621.1   619.5   573.5   904.6   1011.0   1312.5   1262.9   1388.7   1591.0   1612.3   1706.7   1911.0   4498.5   6807.4   8417.5   8700.0   9078.5   8876.0  
Litva587.5   931.0   1408.9   1593.4   2480.3   2912.1   3185.2   3365.7   3487.2   3520.4   3845.0   4326.5   4836.1   5032.1   7814.8   10168.4   11654.0   13302.5   13636.5  
Luxembursko1276.9   1267.3   1289.0   1322.6   1336.7   1410.3   1548.0   1616.3   1652.1   1790.2   1884.5   2337.9   2574.0   5419.9   5586.1   7731.5   7863.7   9380.3   10668.9  
Maďarsko26761.0   24541.7   24335.6   24793.9   27337.1   27696.4   32440.7   40520.1   41837.2   49991.5   53722.2   62007.1   66044.0   72636.3   75700.3   78426.9   72225.7   76681.7   77716.8  
Malta968.4   1177.2   1568.6   1790.2   2441.8   2654.0   3000.0   2925.8   3270.2   3452.1   3610.1   3480.3   3592.1   3845.5   4161.5   4462.2   4809.1   4871.9   5241.0  
Holandsko248951.9   245246.4   237015.9   243366.0   241554.0   230311.0   232299.0   238415.0   249852.0   259984.0   267066.0   257615.0   259880.0   348129.0   348864.0   372627.0   393872.0   426145.0   441039.0  
Rakúsko124398.7   124352.4   117788.4   124559.2   135123.3   140419.8   146328.4   150019.1   151286.3   156500.6   172841.7   178658.2   182983.8   200024.1   228165.8   242442.1   253292.6   259262.5   261977.8  
Poľsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   193824.2   190986.5   215611.9   222926.4  
Portugalsko52963.7   57442.6   56022.3   57727.9   61074.6   64640.5   72554.2   80133.6   85726.1   94454.1   106919.5   115002.2   120088.5   128191.4   146691.3   173062.4   195689.5   211784.3   219225.0  
Rumunsko:   2333.9   4334.5   4852.1   6527.4   7532.8   10917.2   10757.1   10309.5   11768.7   12397.6   12585.6   14763.0   17158.6   27970.5   37451.2   44688.3   50128.6   54170.0  
Slovinsko2788.0   3540.4   3915.3   4428.9   4921.0   5483.6   6035.5   6707.8   6941.5   7425.4   7687.3   8204.4   7964.4   8216.0   12469.7   13741.7   17016.2   19224.4   25428.1  
Slovensko3297.3   5048.6   6311.8   6295.0   9549.0   10753.4   11657.5   11598.9   12590.0   14560.6   13549.5   15076.5   16827.3   19222.5   22957.8   27622.1   30484.5   37618.0   40178.4  
Fínsko56526.5   57713.0   57456.7   56414.1   55912.4   57926.2   59186.6   59661.0   64870.0   67697.0   65759.0   65894.0   63425.0   63254.0   75482.0   88160.0   95490.0   105541.0   112664.0  
Švédsko151472.8   157512.1   157726.9   149083.2   160621.0   138267.8   138134.4   140086.0   144885.9   148918.1   149305.5   147983.1   133497.6   114554.4   129307.2   144195.4   148033.1   156193.9   164420.2  
Spojené kráľovstvo446442.7   542883.0   617685.7   578657.7   649694.4   640453.5   631727.2   617149.9   630320.7   715184.7   803910.7   887426.7   879648.2   822098.7   1099355.9   1384073.2   1585334.6   1741297.6   1792797.2  
Island:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Nórsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Švajčiarsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  

(:)Nie je k dispozícii
 
 
 
Posledná aktualizácia: 12.12.2014 20:00