Štatistický register organizácií

Podtriedy klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 (2008)


Kód Text záznamu Platí od Platí do

01110 Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien 03.08.2007
01120 Pestovanie ryže 03.08.2007
01130 Pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej a hľuzovej zeleniny 03.08.2007
01140 Pestovanie cukrovej trstiny 03.08.2007
01150 Pestovanie tabaku 03.08.2007
01160 Pestovanie plodín na vlákno 03.08.2007
01190 Pestovanie ostatných netrvácnych plodín 03.08.2007
01210 Pestovanie hrozna 03.08.2007
01220 Pestovanie tropického a subtropického ovocia 03.08.2007
01230 Pestovanie citrusových plodov 03.08.2007
01240 Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia 03.08.2007
01250 Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov 03.08.2007
01260 Pestovanie olejnatého ovocia 03.08.2007
01270 Pestovanie nápojových plodín 03.08.2007
01280 Pestovanie korenín, aromatických, liečivých a farmaceutických plodín 03.08.2007
01290 Pestovanie ostatných trvácnych plodín 03.08.2007
01300 Rozmnožovanie rastlín 03.08.2007
01410 Chov dojníc 03.08.2007
01420 Chov ostatného dobytka a byvolov 03.08.2007
01430 Chov koní a ostatných koňovitých zvierat 03.08.2007
01440 Chov tiav a ťavovitých zvierat 03.08.2007
01450 Chov oviec a kôz 03.08.2007
01460 Chov ošípaných 03.08.2007
01470 Chov hydiny 03.08.2007
01491 Chov hospodárskych zvierat 03.08.2007
01492 Chov kožušinových zvierat 03.08.2007
01493 Chov domácich neúžitkových zvierat 03.08.2007
01494 Chov zveriny 03.08.2007
01495 Chov laboratórnych zvierat 03.08.2007
01499 Chov iných drobných hospodárskych zvierat 03.08.2007
01500 Zmiešané hospodárstvo 03.08.2007
01610 Služby súvisiace s pestovaním plodín 03.08.2007
01620 Služby súvisiace s chovom zvierat 03.08.2007
01630 Služby súvisiace so zberom úrody 03.08.2007
01640 Spracovanie semien na sadenie 03.08.2007
01700 Lov, odchyt a súvisiace služby 03.08.2007
02100 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve 03.08.2007
02200 Ťažba dreva 03.08.2007
02300 Zber divorastúceho materiálu (okrem dreva) 03.08.2007
02401 Služby súvisiace s lesníctvom 03.08.2007
02402 Služby súvisiace s ťažbou dreva 03.08.2007
02409 Ostatné služby poskytované v lesníctve 03.08.2007
03110 Morský rybolov 03.08.2007
03120 Riečny rybolov 03.08.2007
03210 Morská akvakultúra 03.08.2007
03220 Riečna akvakultúra 03.08.2007
05100 Ťažba čierneho uhlia 03.08.2007
05200 Ťažba lignitu 03.08.2007
06100 Ťažba ropy 03.08.2007
06200 Ťažba zemného plynu 03.08.2007
07100 Dobývanie železných rúd 03.08.2007
07210 Dobývanie uránových a tóriových rúd 03.08.2007
07290 Dobývanie ostatných neželezných kovových rúd 03.08.2007
08110 Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa, vápenca, sadrovca, kriedy a bridlice 03.08.2007
08120 Prevádzka štrkovísk a pieskovísk; ťažba ílu a kaolínu 03.08.2007
08910 Ťažba chemických a hnojivových minerálov 03.08.2007
08920 Ťažba rašeliny 03.08.2007
08930 Ťažba soli 03.08.2007
08990 Iná ťažba a dobývanie i. n. 03.08.2007
09100 Pomocné činnosti pri ťažbe ropy a zemného plynu 03.08.2007
09900 Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní 03.08.2007
10110 Spracovanie a konzervovanie mäsa 03.08.2007
10120 Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa 03.08.2007
10130 Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov 03.08.2007
10200 Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov 03.08.2007
10310 Spracovanie a konzervovanie zemiakov 03.08.2007
10320 Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy 03.08.2007
10390 Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny 03.08.2007
10410 Výroba olejov a tukov 03.08.2007
10420 Výroba margarínu a podobných jedlých tukov 03.08.2007
10510 Prevádzka mliekarní a výroba syrov 03.08.2007
10520 Výroba zmrzliny 03.08.2007
10610 Výroba mlynských výrobkov 03.08.2007
10620 Výroba škrobu a škrobových výrobkov 03.08.2007
10710 Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov 03.08.2007
10720 Výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého pečiva a koláčov 03.08.2007
10730 Výroba rezancov, cestovín, kuskusu a podobných múčnych výrobkov 03.08.2007
10810 Výroba cukru 03.08.2007
10820 Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek 03.08.2007
10830 Spracovanie čaju a kávy 03.08.2007
10840 Výroba korenín a chuťových prísad 03.08.2007
10850 Výroba pripravených pokrmov a jedla 03.08.2007
10860 Výroba a príprava homogenizovaných a diétnych potravín 03.08.2007
10890 Výroba ostatných potravinárskych výrobkov i. n. 03.08.2007
10910 Výroba a príprava krmív pre hospodárske zvieratá 03.08.2007
10920 Výroba a príprava krmív pre domáce zvieratá 03.08.2007
11010 Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu 03.08.2007
11020 Výroba hroznového vína 03.08.2007
11030 Výroba jablčného vína a iného ovocného vína 03.08.2007
11040 Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov 03.08.2007
11050 Výroba piva 03.08.2007
11060 Výroba sladu 03.08.2007
11070 Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd 03.08.2007
12000 Výroba tabakových výrobkov 03.08.2007
13100 Príprava a spriadanie textilných vlákien 03.08.2007
13200 Tkanie textilu 03.08.2007
13300 Konečná úprava textilu 03.08.2007
13910 Výroba pleteného a háčkovaného textilu 03.08.2007
13921 Výroba posteľnej bielizne a textilných výrobkov pre domácnosť 03.08.2007
13922 Výroba bytových doplnkov okrem kobercov 03.08.2007
13929 Výroba ostatných textilných výrobkov okrem odevov 03.08.2007
13930 Výroba kobercov a rohoží 03.08.2007
13940 Výroba povrazov, šnúr, motúzov a sieťovín 03.08.2007
13950 Výroba netkaného textilu a výrobkov z neho okrem odevov 03.08.2007
13960 Výroba ostatného technického a pracovného textilu 03.08.2007
13990 Výroba ostatného textilu i. n. 03.08.2007
14110 Výroba kožených odevov 03.08.2007
14120 Výroba pracovných odevov 03.08.2007
14130 Výroba ostatného vrchného ošatenia 03.08.2007
14140 Výroba spodnej bielizne 03.08.2007
14190 Výroba ostatných odevov a doplnkov 03.08.2007
14200 Výroba kožušinových výrobkov 03.08.2007
14310 Výroba pletených a háčkovaných pančúch 03.08.2007
14390 Výroba ostatných pletených a háčkovaných odevov 03.08.2007
15110 Činenie a apretovanie kože; úprava a farbenie kožušín 03.08.2007
15120 Výroba kufrov, kabeliek a podobných výrobkov, sediel a popruhov 03.08.2007
15200 Výroba obuvi 03.08.2007
16100 Pilovanie a hobľovanie dreva 03.08.2007
16210 Výroba dosiek a drevených panelov 03.08.2007
16220 Výroba podlahových parkiet 03.08.2007
16231 Výroba stavebnostolárska a tesárska 03.08.2007
16232 Výroba prvkov na montované stavby 03.08.2007
16239 Výroba ostatná stavebnostolárska a tesárska i. n. 03.08.2007
16240 Výroba drevených kontajnerov 03.08.2007
16290 Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov z korku, slamy a prúteného materiálu 03.08.2007
17110 Výroba celulózy 03.08.2007
17120 Výroba papiera a lepenky 03.08.2007
17210 Výroba vlnitého papiera a lepenky a škatúľ z papiera a lepenky 03.08.2007
17220 Výroba výrobkov pre domácnosť, hygienické a toaletné výrobky 03.08.2007
17230 Výroba papiernických potrieb 03.08.2007
17240 Výroba tapiet 03.08.2007
17290 Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky 03.08.2007
18110 Tlač novín 03.08.2007
18120 Iná tlač 03.08.2007
18130 Služby pre tlač a médiá 03.08.2007
18140 Viazanie kníh a služby súvisiace s viazaním kníh 03.08.2007
18200 Reprodukcia záznamových médií 03.08.2007
19100 Výroba produktov koksárenských pecí 03.08.2007
19200 Výroba rafinovaných ropných produktov 03.08.2007
20110 Výroba priemyselných plynov 03.08.2007
20120 Výroba farbív a pigmentov 03.08.2007
20130 Výroba ostatných základných anorganických chemikálií 03.08.2007
20140 Výroba ostatných základných organických chemikálií 03.08.2007
20150 Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín 03.08.2007
20160 Výroba plastov v primárnej forme 03.08.2007
20170 Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme 03.08.2007
20200 Výroba pesticídov a iných agrochemických produktov 03.08.2007
20300 Výroba farieb, lakov a podobných náterov, tlačiarenských farieb a tmelov 03.08.2007
20410 Výroba mydla a pracích prostriedkov, čistiacich a leštiacich prípravkov 03.08.2007
20420 Výroba parfumérskych a toaletných prípravkov 03.08.2007
20510 Výroba výbušnín 03.08.2007
20520 Výroba lepidiel 03.08.2007
20530 Výroba éterických olejov 03.08.2007
20590 Výroba ostatných chemických výrobkov i. n. 03.08.2007
20600 Výroba umelých vlákien 03.08.2007
21100 Výroba základných farmaceutických výrobkov 03.08.2007
21200 Výroba farmaceutických prípravkov 03.08.2007
22110 Výroba gumených pneumatík a duší; protektorovanie a oprava pneumatík 03.08.2007
22190 Výroba ostatných výrobkov z gumy 03.08.2007
22210 Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov 03.08.2007
22220 Výroba plastových obalov 03.08.2007
22230 Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo 03.08.2007
22290 Výroba ostatných plastových výrobkov 03.08.2007
23110 Výroba plochého skla 03.08.2007
23120 Tvarovanie a spracovanie plochého skla 03.08.2007
23130 Výroba dutého skla 03.08.2007
23140 Výroba sklenených vlákien 03.08.2007
23190 Výroba a spracovanie ostatného skla vrátane technického skla 03.08.2007
23200 Výroba žiaruvzdorných výrobkov 03.08.2007
23310 Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc 03.08.2007
23320 Výroba tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov z pálenej hliny 03.08.2007
23411 Výroba keramického riadu a porcelánových predmetov pre domácnosť 03.08.2007
23419 Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov i. n. 03.08.2007
23420 Výroba keramického sanitárneho vybavenia 03.08.2007
23430 Výroba keramických izolátorov a izolačných doplnkov 03.08.2007
23440 Výroba ostatných technických keramických výrobkov 03.08.2007
23490 Výroba ostatných keramických výrobkov 03.08.2007
23510 Výroba cementu 03.08.2007
23520 Výroba vápna a sadry 03.08.2007
23610 Výroba betónových výrobkov na stavebné účely 03.08.2007
23620 Výroba sadrových výrobkov na stavebné účely 03.08.2007
23630 Výroba transportného betónu 03.08.2007
23640 Výroba malty 03.08.2007
23650 Výroba cementových vlákien 03.08.2007
23690 Výroba ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu 03.08.2007
23700 Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa 03.08.2007
23910 Výroba brúsnych výrobkov 03.08.2007
23990 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n. 03.08.2007
24100 Výroba surového železa a ocele a ferozliatin 03.08.2007
24200 Výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z ocele 03.08.2007
24310 Ťahanie tyčí za studena 03.08.2007
24320 Valcovanie pásov za studena 03.08.2007
24330 Tvarovanie alebo skladanie za studena 03.08.2007
24340 Ťahanie drôtov za studena 03.08.2007
24410 Výroba drahých kovov 03.08.2007
24420 Výroba hliníka 03.08.2007
24430 Výroba olova, zinku a cínu 03.08.2007
24440 Výroba medi 03.08.2007
24450 Výroba ostatných neželezných kovov 03.08.2007
24460 Výroba jadrového paliva 03.08.2007
24510 Odlievanie železa 03.08.2007
24520 Odlievanie ocele 03.08.2007
24530 Odlievanie ľahkých kovov 03.08.2007
24540 Odlievanie ostatných neželezných kovov 03.08.2007
25110 Výroba kovových konštrukcií a ich častí 03.08.2007
25120 Výroba kovových dverí a okien 03.08.2007
25210 Výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov 03.08.2007
25290 Výroba ostatných nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu 03.08.2007
25300 Výroba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia 03.08.2007
25400 Výroba zbraní a munície 03.08.2007
25500 Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia 03.08.2007
25610 Opracovanie a povrchová úprava kovov 03.08.2007
25620 Obrábanie 03.08.2007
25710 Výroba nožiarskych výrobkov 03.08.2007
25720 Výroba zámkov a pántov 03.08.2007
25730 Výroba náradia 03.08.2007
25910 Výroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov 03.08.2007
25920 Výroba obalov z ľahkých kovov 03.08.2007
25930 Výroba drôtených výrobkov, reťazí a pružín 03.08.2007
25940 Výroba upínadiel, strojných skrutiek 03.08.2007
25990 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n. 03.08.2007
26110 Výroba elektronických komponentov 03.08.2007
26120 Výroba montovaných elektronických dosiek 03.08.2007
26200 Výroba počítačov a periférnych zariadení 03.08.2007
26301 Výroba telefónnych zariadení a mobilných komunikačných zariadení 03.08.2007
26302 Výroba vysielacích zariadení a vysielačov 03.08.2007
26309 Výroba ostatných komunikačných zariadení 03.08.2007
26400 Výroba spotrebnej elektroniky 03.08.2007
26510 Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie 03.08.2007
26520 Výroba hodín a hodiniek 03.08.2007
26600 Výroba prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych a elektroterapeutických prístrojov 03.08.2007
26700 Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov 03.08.2007
26800 Výroba magnetických a optických médií 03.08.2007
27110 Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov 03.08.2007
27120 Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení 03.08.2007
27200 Výroba batérií a akumulátorov 03.08.2007
27310 Výroba optických káblov 03.08.2007
27320 Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov 03.08.2007
27330 Výroba elektroinštalačných zariadení 03.08.2007
27400 Výroba elektrických svietidiel 03.08.2007
27510 Výroba elektrických zariadení pre domácnosti 03.08.2007
27520 Výroba neelektrických zariadení pre domácnosti 03.08.2007
27900 Výroba ostatných elektrických zariadení 03.08.2007
28110 Výroba motorov a turbín okrem motorov pre lietadlá, autá a bicykle 03.08.2007
28120 Výroba zariadení na kvapalný pohon 03.08.2007
28130 Výroba iných čerpadiel a kompresorov 03.08.2007
28140 Výroba iných kohútikov a ventilov 03.08.2007
28150 Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov 03.08.2007
28210 Výroba rúr, pecí a horákov k peciam 03.08.2007
28220 Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení 03.08.2007
28230 Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení) 03.08.2007
28240 Výroba ručného náradia na mechanický pohon 03.08.2007
28250 Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti 03.08.2007
28290 Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n. 03.08.2007
28300 Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo 03.08.2007
28410 Výroba strojov na obrábanie kovov 03.08.2007
28490 Výroba ostatných strojov na obrábanie 03.08.2007
28910 Výroba strojov pre metalurgiu 03.08.2007
28920 Výroba strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo 03.08.2007
28930 Výroba strojov na spracovanie potravín, nápojov a tabaku 03.08.2007
28940 Výroba strojov pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel 03.08.2007
28950 Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky 03.08.2007
28960 Výroba strojov na výrobu plastov a gumy 03.08.2007
28990 Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n. 03.08.2007
29100 Výroba motorových vozidiel 03.08.2007
29200 Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov 03.08.2007
29310 Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá 03.08.2007
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá 03.08.2007
30110 Stavba lodí a plávajúcich konštrukcií 03.08.2007
30120 Stavba rekreačných a športových člnov 03.08.2007
30200 Výroba železničných lokomotív a vozového parku 03.08.2007
30300 Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení 03.08.2007
30400 Výroba vojenských bojových vozidiel 03.08.2007
30910 Výroba motocyklov 03.08.2007
30920 Výroba bicyklov a invalidných vozíkov 03.08.2007
30990 Výroba ostatných dopravných prostriedkov i. n. 03.08.2007
31010 Výroba kancelárskeho nábytku a nábytku do obchodov 03.08.2007
31020 Výroba kuchynského nábytku 03.08.2007
31030 Výroba matracov 03.08.2007
31090 Výroba ostatného nábytku 03.08.2007
32110 Razenie mincí 03.08.2007
32120 Výroba šperkov a podobných predmetov 03.08.2007
32130 Výroba bižutérie a podobných predmetov 03.08.2007
32200 Výroba hudobných nástrojov 03.08.2007
32300 Výroba športových potrieb 03.08.2007
32400 Výroba hier a hračiek 03.08.2007
32500 Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb 03.08.2007
32910 Výroba metiel a kief 03.08.2007
32990 Ostatná výroba i. n. 03.08.2007
33110 Oprava kovových konštrukcií 03.08.2007
33120 Oprava strojov 03.08.2007
33130 Oprava elektronických a optických prístrojov 03.08.2007
33140 Oprava elektrických prístrojov 03.08.2007
33150 Oprava a údržba lodí a člnov 03.08.2007
33160 Oprava a údržba lietadiel a kozmických lodí 03.08.2007
33170 Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov 03.08.2007
33190 Oprava ostatných prístrojov 03.08.2007
33200 Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov 03.08.2007
35110 Výroba elektriny 03.08.2007
35120 Prenos elektriny 03.08.2007
35130 Rozvod elektriny 03.08.2007
35140 Predaj elektriny 03.08.2007
35210 Výroba plynu 03.08.2007
35220 Rozvod plynných palív potrubím 03.08.2007
35230 Predaj plynu prepravovaného potrubím 03.08.2007
35300 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu 03.08.2007
36001 Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody 03.08.2007
36009 Zber, úprava a dodávka ostatnej vody 03.08.2007
37000 Čistenie a odvod odpadových vôd 03.08.2007
38110 Zber iného ako nebezpečného odpadu 03.08.2007
38120 Zber nebezpečného odpadu 03.08.2007
38210 Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu 03.08.2007
38220 Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu 03.08.2007
38310 Demontáž vrakov 03.08.2007
38320 Recyklácia triedených materiálov 03.08.2007
39000 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom 03.08.2007
41100 Vypracovanie stavebných projektov 03.08.2007
41201 Výstavba obytných budov 03.08.2007
41202 Výstavba neobytných budov 03.08.2007
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n. 03.08.2007
42110 Výstavba ciest a diaľnic 03.08.2007
42120 Výstavba železníc a podzemných železníc 03.08.2007
42130 Výstavba mostov a tunelov 03.08.2007
42210 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny 03.08.2007
42220 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí 03.08.2007
42910 Výstavba vodných diel 03.08.2007
42990 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n. 03.08.2007
43110 Demolácia 03.08.2007
43120 Zemné práce 03.08.2007
43130 Prieskumné vrty a vrtné práce 03.08.2007
43210 Elektrická inštalácia 03.08.2007
43220 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení 03.08.2007
43290 Ostatná stavebná inštalácia 03.08.2007
43310 Omietkarské práce 03.08.2007
43320 Stolárske práce 03.08.2007
43330 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín 03.08.2007
43340 Maľovanie a zasklievanie 03.08.2007
43390 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce 03.08.2007
43910 Pokrývačské práce 03.08.2007
43990 Ostatné špecializované stavebné práce i. n. 03.08.2007
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel 03.08.2007
45190 Predaj ostatných motorových vozidiel 03.08.2007
45200 Oprava a údržba motorových vozidiel 03.08.2007
45310 Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel 03.08.2007
45320 Maloobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel 03.08.2007
45400 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva 03.08.2007
46110 Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami, textilnými surovinami a polotovarmi 03.08.2007
46120 Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami 03.08.2007
46130 Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom 03.08.2007
46140 Sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami, loďami a lietadlami 03.08.2007
46150 Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, tovarom pre domácnosť a železiarskym tovarom 03.08.2007
46160 Sprostredkovanie obchodu s textilom, odevmi, kožušinami, obuvou a koženým tovarom 03.08.2007
46170 Sprostredkovanie obchodu s potravinami, nápojmi a tabakom 03.08.2007
46180 Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom 03.08.2007
46190 Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom 03.08.2007
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom 03.08.2007
46220 Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami 03.08.2007
46230 Veľkoobchod so živými zvieratami 03.08.2007
46240 Veľkoobchod s kožou, kožušinou a opracovanou kožou 03.08.2007
46310 Veľkoobchod s ovocím a zeleninou 03.08.2007
46320 Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami 03.08.2007
46330 Veľkoobchod s mliečnymi produktmi, vajcami a jedlým olejom a tukom 03.08.2007
46340 Veľkoobchod s nápojmi 03.08.2007
46350 Veľkoobchod s tabakovými výrobkami 03.08.2007
46360 Veľkoobchod s cukrom a čokoládou a cukrovinkami 03.08.2007
46370 Veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením 03.08.2007
46380 Veľkoobchod s inými potravinami vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov 03.08.2007
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom 03.08.2007
46410 Veľkoobchod s textilom 03.08.2007
46420 Veľkoobchod s odevmi a obuvou 03.08.2007
46430 Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť 03.08.2007
46440 Veľkoobchod s porcelánom a sklom a čistiacimi prostriedkami 03.08.2007
46450 Veľkoobchod s parfumérskym a kozmetickým tovarom 03.08.2007
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom 03.08.2007
46470 Veľkoobchod s nábytkom, kobercami a svietidlami 03.08.2007
46480 Veľkoobchod s hodinami a šperkmi 03.08.2007
46490 Veľkoobchod s ostatnými domácimi potrebami 03.08.2007
46510 Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom 03.08.2007
46520 Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi 03.08.2007
46610 Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami a príslušenstvom 03.08.2007
46620 Veľkoobchod s obrábacími strojmi 03.08.2007
46630 Veľkoobchod so strojmi pre baníctvo, stavebníctvo a stavebné inžinierstvo 03.08.2007
46640 Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel a so šijacími a pletacími strojmi 03.08.2007
46650 Veľkoobchod s kancelárskym nábytkom 03.08.2007
46660 Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi a zariadeniami 03.08.2007
46690 Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami 03.08.2007
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi 03.08.2007
46720 Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami 03.08.2007
46730 Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami 03.08.2007
46740 Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami 03.08.2007
46750 Veľkoobchod s chemickými výrobkami 03.08.2007
46760 Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi 03.08.2007
46770 Veľkoobchod s odpadom a šrotom 03.08.2007
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod 03.08.2007
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom 03.08.2007
47190 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach 03.08.2007
47210 Maloobchod s ovocím a zeleninou v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47220 Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47230 Maloobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47240 Maloobchod s chlebom, pečivom, cukrárskymi výrobkami v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47250 Maloobchod s nápojmi v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47260 Maloobchod s tabakovými výrobkami v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47290 Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47300 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47410 Maloobchod s počítačmi, periférnymi jednotkami a softvérom v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47420 Maloobchod s telekomunikačnými prístrojmi v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47430 Maloobchod s audio- a videoprístrojmi v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47510 Maloobchod s textilom v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47520 Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami a sklom v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47530 Maloobchod s kobercami, rohožami, podlahovými alebo nástennými krytinami v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47540 Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47590 Maloobchod s nábytkom, svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47610 Maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47620 Maloobchod s novinami a kancelárskymi potrebami v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47630 Maloobchod s audio- a videonahrávkami v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47640 Maloobchod so športovými potrebami v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47650 Maloobchod s hračkami a hrami v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47710 Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47720 Maloobchod s obuvou a koženými výrobkami v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47730 Lekárne 03.08.2007
47740 Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými pomôckami v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47750 Maloobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47760 Maloobchod s kvetmi, rastlinami, semenami, hnojivami, domácimi zvieratami a krmivom pre zvieratá v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47770 Maloobchod s hodinami a šperkmi v špecializovaných predajniach 03.08.2007
47781 Maloobchod s palivami pre domácnosť 03.08.2007
47789 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n. 03.08.2007
47790 Maloobchod s použitým tovarom v predajniach 03.08.2007
47810 Maloobchod v stánkoch a na trhoch s potravinami, nápojmi a tabakom 03.08.2007
47820 Maloobchod v stánkoch a na trhoch s textilom, odevmi a obuvou 03.08.2007
47890 Maloobchod v stánkoch a na trhoch s ostatným tovarom 03.08.2007
47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet 03.08.2007
47990 Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov 03.08.2007
49100 Osobná železničná doprava, medzimestská 03.08.2007
49200 Nákladná železničná doprava 03.08.2007
49310 Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava 03.08.2007
49320 Taxislužba 03.08.2007
49390 Ostatná osobná pozemná doprava i. n. 03.08.2007
49410 Nákladná cestná doprava 03.08.2007
49420 Sťahovacie služby 03.08.2007
49501 Potrubná doprava plynu 03.08.2007
49502 Potrubná doprava ropy 03.08.2007
49509 Ostatná potrubná doprava 03.08.2007
50100 Námorná a pobrežná osobná vodná doprava 03.08.2007
50200 Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava 03.08.2007
50300 Vnútrozemská osobná vodná doprava 03.08.2007
50400 Vnútrozemská nákladná vodná doprava 03.08.2007
51100 Osobná letecká doprava 03.08.2007
51210 Nákladná letecká doprava 03.08.2007
51220 Kozmická doprava 03.08.2007
52100 Skladovanie a uskladňovanie 03.08.2007
52210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave 03.08.2007
52220 Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave 03.08.2007
52230 Vedľajšie činnosti v leteckej doprave 03.08.2007
52240 Manipulácia s nákladom 03.08.2007
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave 03.08.2007
53100 Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby 03.08.2007
53200 Ostatné poštové služby a služby kuriérov 03.08.2007
55100 Hotelové a podobné ubytovanie 03.08.2007
55200 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie 03.08.2007
55300 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány 03.08.2007
55901 Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch 03.08.2007
55909 Ubytovanie v ubytovniach a ostatné dočasné ubytovanie 03.08.2007
56101 Jedálne 03.08.2007
56102 Zariadenia školského stravovania 03.08.2007
56109 Ostatné účelové stravovanie 03.08.2007
56210 Dodávka jedál 03.08.2007
56290 Ostatné jedálenské služby 03.08.2007
56300 Služby pohostinstiev 03.08.2007
58110 Vydávanie kníh 03.08.2007
58120 Vydávanie adresárov a katalógov 03.08.2007
58130 Vydávanie novín 03.08.2007
58140 Vydávanie časopisov a periodík 03.08.2007
58190 Ostatné vydavateľské činnosti 03.08.2007
58210 Nakladateľstvo v oblasti počítačových hier 03.08.2007
58290 Ostatné nakladateľstvo v oblasti softvéru 03.08.2007
59110 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov 03.08.2007
59120 Podporné činnosti súvisiace s výrobou filmov, videozáznamov a televíznych programov 03.08.2007
59130 Distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych programov 03.08.2007
59140 Premietanie filmov 03.08.2007
59200 Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok 03.08.2007
60100 Rozhlasové vysielanie 03.08.2007
60200 Vysielanie televízie a predplatené programy televízie 03.08.2007
61100 Činnosti drôtových telekomunikácií 03.08.2007
61200 Činnosti bezdrôtových telekomunikácií 03.08.2007
61300 Satelitné telekomunikačné činnosti 03.08.2007
61900 Ostatné telekomunikačné činnosti 03.08.2007
62010 Počítačové programovanie 03.08.2007
62020 Poradenstvo týkajúce sa počítačov 03.08.2007
62030 Činnosti súvisiace s riadením počítačového príslušenstva 03.08.2007
62090 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov 03.08.2007
63110 Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby 03.08.2007
63120 Služby webového portálu 03.08.2007
63910 Činnosti spravodajských agentúr 03.08.2007
63990 Ostatné informačné služby i. n. 03.08.2007
64110 Činnosti centrálnej banky 03.08.2007
64190 Ostatné peňažné sprostredkovanie 03.08.2007
64200 Činnosti holdingových spoločností 03.08.2007
64300 Trasty, fondy a podobné finančné subjekty 03.08.2007
64910 Finančný lízing 03.08.2007
64920 Ostatné poskytovanie úverov 03.08.2007
64990 Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i. n. 03.08.2007
65110 Životné poistenie 03.08.2007
65120 Neživotné poistenie 03.08.2007
65200 Zaistenie 03.08.2007
65300 Dôchodkové zabezpečenie 03.08.2007
66110 Správa finančných trhov 03.08.2007
66120 Sprostredkovanie obchodu s komoditami a cennými papiermi 03.08.2007
66190 Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia 03.08.2007
66210 Vyčíslenie rizík a náhrad škôd 03.08.2007
66220 Činnosti poisťovacích agentov a maklérov 03.08.2007
66290 Ostatné pomocné činnosti v poisťovníctve a dôchodkovom zabezpečení 03.08.2007
66300 Činnosti investičných manažérov 03.08.2007
68100 Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností 03.08.2007
68200 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností 03.08.2007
68310 Realitné kancelárie 03.08.2007
68320 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv 03.08.2007
69100 Právne činnosti 03.08.2007
69200 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo 03.08.2007
70100 Vedenie firiem 03.08.2007
70210 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou 03.08.2007
70220 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia 03.08.2007
71110 Architektonické činnosti 03.08.2007
71121 Inžinierske činnosti a poradenstvo 03.08.2007
71122 Geologický prieskum 03.08.2007
71123 Geodetické činnosti 03.08.2007
71129 Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo 03.08.2007
71200 Technické testovanie a analýzy 03.08.2007
72110 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie 03.08.2007
72190 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied 03.08.2007
72200 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied 03.08.2007
73110 Reklamné agentúry 03.08.2007
73120 Predaj vysielacieho času 03.08.2007
73200 Prieskum trhu a verejnej mienky 03.08.2007
74100 Špecializované dizajnérske činnosti 03.08.2007
74200 Fotografické činnosti 03.08.2007
74300 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti 03.08.2007
74900 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n. 03.08.2007
75000 Veterinárne činnosti 03.08.2007
77110 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel 03.08.2007
77120 Prenájom a lízing nákladných automobilov a ostatných ťažkých vozidiel 03.08.2007
77210 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb 03.08.2007
77220 Prenájom videopások a diskov 03.08.2007
77290 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť 03.08.2007
77310 Prenájom a lízing poľnohospodárskych strojov a zariadení 03.08.2007
77320 Prenájom a lízing stavbárskych strojov a zariadení 03.08.2007
77330 Prenájom a lízing kancelárskych strojov a zariadení (vrátane počítačov) 03.08.2007
77340 Prenájom a lízing vodných dopravných prostriedkov 03.08.2007
77350 Prenájom a lízing leteckých dopravných prostriedkov 03.08.2007
77390 Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného hmotného majetku i. n. 03.08.2007
77400 Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem prác chránených autorskými právami 03.08.2007
78100 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania 03.08.2007
78200 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú 03.08.2007
78300 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov 03.08.2007
79110 Činnosti cestovných agentúr 03.08.2007
79120 Činnosti cestovných kancelárií 03.08.2007
79900 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti 03.08.2007
80100 Súkromné bezpečnostné služby 03.08.2007
80200 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov 03.08.2007
80300 Pátracie služby 03.08.2007
81100 Kombinované pomocné činnosti 03.08.2007
81210 Generálne čistenie budov 03.08.2007
81220 Ostatné priemyselné čistenie budov 03.08.2007
81290 Ostatné čistiace činnosti 03.08.2007
81300 Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou 03.08.2007
82110 Kombinované administratívno-kancelárske činnosti 03.08.2007
82190 Kopírovanie, príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti 03.08.2007
82200 Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu - call centrá 03.08.2007
82300 Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav 03.08.2007
82910 Činnosti inkasných agentúr a posúdenie úveruschopnosti 03.08.2007
82920 Baliace činnosti 03.08.2007
82990 Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n. 03.08.2007
84110 Všeobecná verejná správa 03.08.2007
84120 Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociál. zabezpečenia 03.08.2007
84130 Podpora a usmerňovanie ekonomiky 03.08.2007
84210 Zahraničné veci 03.08.2007
84220 Obrana 03.08.2007
84230 Spravodlivosť a súdnictvo 03.08.2007
84240 Verejný poriadok a bezpečnosť 03.08.2007
84250 Protipožiarna ochrana 03.08.2007
84300 Povinné sociálne zabezpečenie 03.08.2007
85100 Predškolská výchova 03.08.2007
85200 Základné školstvo 03.08.2007
85310 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo 03.08.2007
85321 Stredné odborné školstvo 03.08.2007
85322 Odborné učilištia 03.08.2007
85329 Ostatné stredné technické a odborné školstvo 03.08.2007
85410 Pomaturitné neterciárne vzdelávanie 03.08.2007
85420 Terciárne vzdelávanie 03.08.2007
85510 Športová a rekreačná výchova 03.08.2007
85520 Umelecké vzdelávanie 03.08.2007
85530 Činnosti škôl pre výučbu vedenia dopravných prostriedkov 03.08.2007
85590 Ostatné vzdelávanie i. n. 03.08.2007
85600 Pomocné vzdelávacie činnosti 03.08.2007
86100 Činnosti nemocníc 03.08.2007
86210 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe 03.08.2007
86220 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe 03.08.2007
86230 Zubná lekárska prax 03.08.2007
86901 Služby zdravotníckych laboratórií 03.08.2007
86909 Ostatná zdravotná starostlivosť i. n. 03.08.2007
87100 Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach 03.08.2007
87200 Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach 03.08.2007
87300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach 03.08.2007
87900 Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach 03.08.2007
88100 Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím 03.08.2007
88910 Denná starostlivosť o deti 03.08.2007
88990 Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n. 03.08.2007
90010 Scénické umenie 03.08.2007
90020 Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením 03.08.2007
90030 Umelecká tvorba 03.08.2007
90040 Prevádzka kultúrnych zariadení 03.08.2007
91010 Činnosti knižníc a archívov 03.08.2007
91020 Činnosti múzeí 03.08.2007
91030 Prevádzkovanie historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí 03.08.2007
91040 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií 03.08.2007
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií 03.08.2007
93110 Prevádzka športových zariadení 03.08.2007
93120 Činnosti športových klubov 03.08.2007
93130 Fitnescentrá 03.08.2007
93190 Ostatné športové činnosti 03.08.2007
93210 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov 03.08.2007
93290 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity 03.08.2007
94110 Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií 03.08.2007
94120 Činnosti profesijných členských organizácií 03.08.2007
94200 Činnosti odborových organizácií 03.08.2007
94910 Činnosti cirkevných organizácií 03.08.2007
94920 Činnosti politických organizácií 03.08.2007
94991 Činnosti mládežníckych organizácií 03.08.2007
94992 Činnosti záujmových organizácií 03.08.2007
94999 Činnosti ostatných členských organizácií 03.08.2007
95110 Oprava počítačov a periférnych zariadení 03.08.2007
95120 Oprava komunikačných zariadení 03.08.2007
95210 Oprava spotrebnej elektroniky 03.08.2007
95220 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu 03.08.2007
95230 Oprava obuvi a koženého tovaru 03.08.2007
95240 Oprava nábytku a domácich zariadení 03.08.2007
95250 Oprava hodín, hodiniek a šperkov 03.08.2007
95290 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti 03.08.2007
96010 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov 03.08.2007
96020 Kadernícke a kozmetické služby 03.08.2007
96030 Pohrebné a súvisiace služby 03.08.2007
96040 Služby týkajúce sa telesnej pohody 03.08.2007
96090 Ostatné osobné služby i. n. 03.08.2007
97000 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu 03.08.2007
98100 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary na vlastné použitie 03.08.2007
98200 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie 03.08.2007
99000 Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení 03.08.2007


Vytvorenie stránky: 09.10.2015 08:39, platnosť údajov k 28.08.2015
© AŠIS-REGIS 2.0 Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2005