Štatistický register organizácií

Tento výpis má informatívny charakter.

Identifikačné údaje

IČO: 31772935
Obchodné meno: Business Software Alliance SR v likvidácii
Právna forma: 751 - Záujmové združenie právnických osôb
Dátum vzniku: 28.05.1997
Dátum zániku: 17.09.2007
Adresa sídla: Trnavská cesta 80,  821 02 Bratislava - Ružinov
Okres: Bratislava II

Štatistické charakteristiky

Názov číselníka Kód Text
Právna forma 751 Záujmové združenie právnických osôb
Predmet prevažujúcej činnosti (SK NACE) 94120 Činnosti profesijných členských organizácií
Predmet prevažujúcej činnosti (OKEČ) 91120 Činnosti profesijných organizácií
Druh vlastníctva 6 Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví
Kategória velkosti organizácie 0-2 zamestnanci


Vytvorenie stránky: 07.10.2015 15:54, platnosť údajov k 28.08.2015
© AŠIS-REGIS 2.0 Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2005